Sundhedspersonalets Missionsfællesskab (SMF) nedlægges

Lørdag den 8. august besluttede SMF at nedlægge sig selv.

LMFs formand, Henrik Nis-Hanssen skriver:

Jeg er lige hjemvendt fra SMF’s årsstævne på Nyborg Strand. Et dejligt årsmøde med god opbakning – ca 40 deltagere.

Det blev også SMF’s sidste årsmøde, da bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at foreningen skulle opløses, da de ikke har andet end 4-5 missionærer, de er i berøring med. Det mener de ikke, er værd at holde en forening i gang for, hvilket jo er meget forståeligt. Der var en vemodig stemning indimellem, men også en erkendelse af, at SMF har gjort det godt i 98 år, og at de har gjort sig selv overflødige – da der stort set overalt i verden er klinikker med sundhedspersonale til at varetage folket.

Jeg var naturligvis også på podiet for at give et hilsen fra LMF til SMF – og sagde noget om vores samarbejde gennem årene. Jeg indbød også alle til at komme til vores landsdelsstævne den 12. september. Derudover indbød jeg alle til at være med på LMF’s sommerstævne fremover – medlem eller ej.