Velkommen

Om LMF

Gud - lad din herlighed komme over hele jorden!

Det er visionen. Det er det, LMF gerne vil arbejde for. Derfor blev Lærernes Missionsforening stiftet helt tilbage i 1902 med det formål at samle danske lærere til bøn og arbejde for mission. Sådan er det også i dag, hvor LMF ønsker at samle alle, som arbejder med og interesserer sig for undervisning og uddannelse i international mission. Man behøver ikke være lærer for at være med i LMF. Alle uanset uddannelse og arbejde kan være med – både som medlem og som tilknyttet missionær. Blandt LMF’s missionærer findes således mennesker, der arbejder med undervisning, menighedsarbejde, evangelisering og andet udadrettet arbejde, samt mange praktiske opgaver. 

LMF sender ikke selv missionærer til udlandet. Som fælleskirkelig organisation støtter LMF missionærer og volontører fra mange forskellige missionsorganisationer og kirkesamfund med penge og forbøn. Det sker først og fremmest gennem en række LMF-kredse, fordelt over hele landet. Ved månedlige møder hører man nyt fra missionærernes arbejde, og jævnligt er der besøg af hjemmeværende missionærer.

Gennem forbøn og brevskrivning er LMF en del af missionærernes bagland. Vi ved, at det har stor betydning for mange missionærer. Som medlemmer af LMF kan de enkelte missionærer desuden søge økonomisk støtte til konkrete projekter af undervisningsmæssig art. For mange missionærer er tilknytningen til LMF et godt supplement til den støtte, den nærhed og den forbøn, de får gennem det bagland, de naturligt har gennem den organisation, de er udsendt af. Omkring 80 missionærer er i dag tilknyttet LMF.

Ud over de månedlige møder i de lokale LMF-kredse afholder LMF hvert år et stort sommerstævne samt 1-2 landsdelsstævner. Foreningen udgiver et blad, LMF-Bladet, der udkommer seks gange om året.