Projektstøtte

Formål

Der gives støtte til pædagogiske, undervisnings- og uddannelsesmæssige formål. Støtten er principielt til engangsformål – ikke til driftsbudget eller fremtidsforpligtende initiativer. Der ydes ikke støtte til transport og fysiske rammer, dvs. bygninger, husleje etc.

Der kan søges midler til ikke-afholdte initiativer. Igangsatte projekter eller allerede anskaffet materiale vil ikke komme i betragtning.

Hvem kan søge

Medlemmer af LMF, der er udsendt som missionærer i et længerevarende ansættelsesforhold.
Tidligere missionærer, bosat i Danmark, kan dog søge støtte til projekter, som de personligt tager del i ved eventuelt kortere udrejse til det pågældende land.

Retningslinjer

Hver missionær kan søge om op til 3.000 kr om året, eventuelt fordelt på flere forskellige projekter. Missionærpar kan samlet søge om op til 4.000 kr. om året.

Ansøgning om støtte til alle de pågældende projekter bedes så vidt muligt indsendt i én samlet ansøgning – dog med projektbeskrivelse og angivelse af beløb for hvert enkelt projekt. I særlige tilfælde kan der dog søges om støtte til yderligere projekter inden for den årlige ramme på 3.000/4.000 kr.

Nedenstående skema skal anvendes.

Ansøgningsfrist er den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Efter initiativets/projektets afslutning sendes en kort rapport (en halv A4-side) om, hvordan det er gået, samt to billeder til LMF-kontoret. Rapporten og billederne er også til evt. brug på LMF’s hjemmeside og/eller i LMF-bladet.

Projektstøtte