Økonomi

Langt størstedelen af LMF’s indtægter kommer fra medlemmerne i form af kontingenter og gaver. En mindre del stammer fra offentlige tilskud, der gives til godkendte, såkaldt almennyttige organisationer. Se LMF’s seneste via menuen til venstre.

LMF er godkendt som modtager af fradragsberettigede gaver.

LMF støtter uddannelse af børn, unge og voksne især i den tredje verden. Det sker gennem støtte til lærere, undervisere og pædagoger udsendt af missionsorganisationer fra folke- og frikirker til at undervise børn og voksne i den tredje verden. Omkring 80 danske missionærer og volontører i undervisnings- og andre pædagogiske opgaver i tredjelande er tilknyttet LMF. I en del tilfælde er det muligt at øremærke sin gave til konkrete projekter eller til det arbejde, bestemte missionærer står i.

Som medlem af LMF kan den enkelte missionær søge økonomisk støtte til konkrete projekter af undervisningsmæssig art. LMF støtter desuden især unge mennesker, der rejser ud til en opgave af kortere varighed. Det sker i form af et rejselegat.