Persondataforordning

I slutningen af maj 2018 trådte en EU bekendtgørelse angående persondata i kraft.
Bekendtgørelsen gælder også for LMF, som derfor vil bruge denne side på at 
tydeliggøre nogle forhold angående LMFs behandling af oplysninger om dig som donor, medlem og/eller bladabonnent.

Hvilke oplysninger registrerer LMF om foreningens medlemmer?
* Almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
* CPR-nummer (hvis skattefradag ønskes).
* kontingentbetaling og eventuelle gaveindbetalinger.
* Eventuel kredstilknytningsforhold.
* Eventuelle arrangementstilmeldinger.
* LMF registrerer ikke særligt personfølsomme oplysninger om medlemmer. 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig som medlem/abonnent er:
* At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger.
* At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig, fx at sende LMF-Bladet.
* At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger, fx regnskabsloven eller skattelovgivningen.
* At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
*At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og udsende LMF-Bladet og nyhedsmails.
* At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
* At administrere din relation til foreningen.
* At kunne indberette skattefradragsberettigede gaveindbetalinger til SKAT.

Videregivelse:
LMF videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Samtykke
Når LMF behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Rettigheder:
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
* Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, der sker på denne side.
* Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
* Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
* Du har ret til at få oplysninger om dig slettet i det omfang, hvor regnskabsloven ikke forhindrer det (retten til at blive glemt).
* Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring. 
* Du har ret til at flytte dine oplysninger – det vil sige, at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
* Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod LMFs behandling, ved at henvende dig til LMF. 

Sletning:

LMF´s forretnings foretager en årlig gennemgang af alle personer, der figurerer i vores vennekartotek og sletter personoplysninger, der ikke længere er relevante at have i kartoteket.