Arrangementer

Arrangementer

Lærernes Missionsforening afholder møder og stævner rundt i landet, hvor alle er velkomne.

LMF er på landsplan opdelt i en række kredse, der som regel mødes en gang om måneden. Se de forskellige kredses programmer på oversigten over kredsene – eller ved at klikke på kortet herover.

En gang om året afholdes et regionalt stævne – et landsdelsstævne. Det går på skift mellem kredsene rundt i landet.

Sommerstævnet afholdes hvert år i løbet af sommeren. På sommerstævnerne mødes medlemmer, tidligere og nuværende missionærer, volontører og venner af LMF i tre dage i et varmt, berigende fællesskab om kristen mission. I ulige år afholdes LMF’s generalforsamling under sommerstævnet.