LMF støtter køb af Bibler til undervisning på New Life Africa Internationals skole

Susanne og Leif Madsen har modtaget en donation på 4.000 kr. fra LMF til køb af i alt 70 Bibler, der skal fungere som et klassesæt på skolen i Kenya.
Se en takkehilsen fra skolens leder her.
Og fra en elev her.