LMF-Bladet #5

Indhold

 • Andagt: »Rodfæstet i Kristus«   
 • Bestyrelsens hjørne    
 • Nyt fra Papua Ny Guinea    
 • Nyt fra Brasilien.    
 • Covid i Cambodja.    
 • Missionæradresser – tag-ud-sider
 • Guds trofasthed – fra landsdelsstævnet    
 • Bibelen oversat til …   
 • Opløsning af foreningen SMF    
 • Guds mirakel i hverdagen    
 • Nyt fra kontoret    
 • Anderledes alfabet