LMF-Bladet #5, 2021

Indhold

Andagt: Fra mavefornemmelse til
Bestyrelsens hjørne
Paragraf 13 sat ud af spil
Missionærer til Cambodja I
Københavnerkredsen mødes
LMF’s missionærer 2021-2022
Hverdagens små og store spørgsmål
Missionærer til Cambodja II
Hvad har LMF betydet i mit liv?
Zakis afskedstale
Nyt fra kontoret
Kreativitet støttet af LMF