LMF-Bladet #2

Indehold

Andagt: Rodfæstet 
Til Gud alene æren 
Partnerskabsbesøg fra Sierra Leone
Bestyrelsens hjørne
LMFs sommerstævne
LMFs nordiske stævne  
Mission og vandbøffel på menuen  
På Guds løfter
LMF-kredsene og deres missionærer 
Skoleleder i Liberia …   
Nyt fra kontoret    
Bed for Danmark kristne friskoler