LMF-Bladet #1, 2022

Indhold

Andagt: Frimodighed i tjeneste
Bestyrelsens hjørne
Med brød til brødets hus
Kristen friskole giver julegaver i Kenya
Farvel og tak, volontørliv i Kipili
Nye ansatte hos EvaSUE
Er det en frugt? Indtryk fra Cambodja
Pilotprojekt i Phnom Penh
Bussen brænder
Gaver som gavner
Nyt fra familien Hall
120 år
Samarbejdet fortsætter
Nyt fra kontoret
Årets juleguiz, vinderne