Lærernes Missions Forenings generalforsamling

Hermed informeres om Lærernes Missions Forenings generalforsamling, som afholdes hvert andet år (ulige årstal). 

Generalforsamlingen afholdes i år i forbindelse med LMFs sommerstævne:

Torsdag d. 8. juli kl 15:30 på Severin Konferencecenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Et punkt på dagsordenen er valg til bestyrelsen. Da Karin Mogensen er udtrådt af bestyrelsen siden generalforsamlingen i 2019, er der en vakant plads.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmer kan opstille kandidater til bestyrelsen ved at indsende forslag senest den 1. marts (jf. foreningens vedtægter, som kan læses her: https://lmfdanmark.dk/om-lmf/vedtaegter/)

Forslag fremsendes til bestyrelsens formand, Henrik Nis-Hanssen på email: formand@lmfdanmark.dk

Kandidatforslag præsenteres i LMF-Bladet nr. 3, som udkommer primo juni.

Øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen kan ligeledes sendes til Henrik Nis-Hanssen. Frist for øvrige forslag er 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.