Fra LMF’s landsstævne 2023

Fredag d. 22. september


Efter fremmøde og indkvartering på Dalum Landbrugsskole, mødtes de, der var med helt fra starten af stævnet til aftensmåltid. Forplejningen på stedet er vældig god.


Om aftenen var der ”Missionærmosaik” på programmet. Her indledte formand, Henrik Nis-Hanssen, med et spændende oplæg om Christian Kold, der fra 1862 til 86 har drevet højskole på det, der derefter blev til Dalum Landbrugsskole, og desuden ligger begravet på Dalum Kirkegaard.


Herefter fulgte et oplæg af Ingeborg Møberg, hvor hun fortalte om sin udsendelse som missionær til Tanzania i 1958. Et tredje oplæg kom fra Susanne og Leif Madsen, som fortalte nyt fra arbejdet med børn og unge i Kenya, New Life Africa International, som arbejdet hedder.


Lørdag d.23. september


Efter en dejlig morgenmad samledes vi i festsalen, hvor alle tilstedeværende blev præsenteret. Derefter fik Mari Eikli fra Norsk LMF ordet for at overbringe en hilsen. Hun fremhævede glæden og fællesskabet, som hun kunne mærke, som jo også er temaet for dansk og norsk LMF i år. Hun nævnte, at hun havde gået igennem en svær periode, hvor versene fra Zefanias’ Bog kap. 3, vers 17, havde været til opmuntring for hende.


Peter Lanting bad for missionærerne i Asien og i Sydamerika og overbragte også en hilsen fra Karoline Fredensborg.


”Nu er forvirringens tid slut” var temaet for den meget inspirerende bibeltime, som Jens Christian Olesen holdt for os. Bl.a. med en meget spændende udlægning af Daniels Bog kap. 7. Vi kan let blive overmandet af frygt for, hvad der sker omkring os, men vi skal finde vores håb i, at verdensherredømmet tilhører kun én, nemlig Jesus Kristus.


Efter et kort afbræk med formiddagskaffe, fik vi et godt og levende indblik i, hvad ”Familienetværket” i Odense er. Efter Ulla og John’s mangeårige tjeneste i Grønland, er de nu gået ind i tjenesten ”Familienetværket”, som blev startet op i Odense i januar 2020, kort før udbruddet af Corona. Familienetværket rækker ud til mennesker, som gerne vil være med i et fællesskab. Det er et netværksarbejde, som er koordineret af Blå Kors, Danmark. De involverede kirker skaffer finansiering, lokaler og medarbejdere. Blå Kors har konsulenter, som er der med hjælp og inspiration til det lokale arbejde. Der er også to årlige samlinger med foredrag og inspiration for alle frivillige medarbejdere. I ”Familienetværket” i Odense mødes de to gange om måneden til aktiviteter og fællesspisning. Der er nogle fællesaktiviteter for børn og voksne. Nogle gange er der målrettede aktiviteter for de voksne og for børnene separat. Aftenen sluttes af med en andagt, som bliver annonceret, så folk har mulighed for at gå før, hvis de ikke vil være med. I årets løb er der udflugter, maduddeling og julehjælp. Her var megen inspiration at hente.


Lørdag eftermiddag:


Elsebeth og Jens Fischer Nielsen fortalte om deres frivillige engagement i Bangladesh. De kom der for første gang i 1975. Bangladesh er et sekulært samfund, hvor der er en fin accept af hinandens tro.


Fischer Nielsens rejser selv penge til deres projekt, men er associeret af Danmission. I deres arbejde støtter de bl.a. et program, der hjælper menighedstrænere i at hjælpe og uddanne fx menighedsråd, søndagsskolelærere, kvindegrupper og ungdomslejre. De fortalte også om, at uddannelse er blevet et stort tema i landet – for både drenge og piger. Det er blevet vigtigt for familier, at der er 2 indkomster i en husholdning, så pigerne forventes at uddanne sig, hvilket de er i fuld gang med. Flere kvinder i uddannelse betyder også færre fødte børn.


Kirken i Bangladesh skal være en modkultur til det korrupte samfund – og også dét underviser menighedstrænerne de lokale kirkeledere i.


Også mundtlig engelsk er specielt Elsebeth begyndt at undervise i. Det er en nødvendighed, da flere og flere udtrykker sig på engelsk. Parret rejser til Bangladesh et par gange om året.


Lørdag aften:


Et kor fra Kærshovedgaard, under ledelse af Anna Elisabeth Sonne, var inviteret til at optræde med sang og vidnesbyrd. Der blev sunget lovsange både på farsi-sproget og på engelsk og nogle af kormedlemmerne gav deres vidnesbyrd. Mange blev berørte af disse personlige beretninger. Anna Elisabeth fortalte endvidere om sit arbejde med afviste asylansøgere på Kærshovedgaard. Nogle af dem får genoptaget deres asylansøgning og opnår opholdstilladelse i Danmark.


Sømandsmissionær, Paul Høeg, gav et spændende oplæg om sit arbejde, hvor han bl.a. har kontakt til unge på Svendborg Søfartsskole. Der holder Paul andagter og rækker ud til eleverne på forskellig måde. Han fortalte også om sin tid som missionær i Tanzania udsendt af Luthersk Mission.


Aftenens program sluttedes af med den festlige fremsigelse af Johannes 3,16 på mange forskellige sprog samt offergang.

Her er et udsnit af stævnedeltagerne

Søndag:


Efter morgenmad holdt vi gudstjeneste, hvor Bodil Lanting stod for prædiken og Betty From Jensen forestod liturgi og nadver.


Efter gudstjenesten sluttede Peter Lanting af med ”Gå Med Glæde”, hvor han talte om forskellige måder at sige ”på gensyn ” på. Han sluttede med ”Vi ses til næste år, om Gud vil og vi lever”.


Stævnet afsluttedes med fællesskab og frokost bestående af sandwiches og drikkevarer før hver tog hjem til sit.


Mange har tilkendegivet, at det har været et rigtig godt LMF-stævne. Vi satser da også på i 2024 at afholde LMF-stævne på Dalum Landbrugsskole fra fredag d. 4. til søndag d. 6. oktober. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.